KALİTE ANLAYIŞI

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız:

Otomotiv sektöründe ‘‘sürekli gelişme’’ temel alınarak müşteri beklentilerinin, koşullarının karşılanması ve ‘‘sıfır hata’’ hedefine ulaşmak.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız:

Çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, çocuk isçi çalıştırılmasına müsaade edilmemektedir.

Çalışanlar hiçbir koşulda baskı altında çalıştırılmamaktadır. Tüm çalışanların uygun pozisyonlarda istihdam ettiklerinden emin olunmaktadır. Firmamız, tüm çalışanlarının sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri almakta ve tüm yasal gereklilikleri yerine getirmektedir. Ayrıca tüm çalışanlarımız periyodik olarak sağlık muayenesinden de geçirilmektedir. Çalışanlar, fikir ve inanç özgürlüğüne sahiptir ve kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır. Çalışma saatleri yasaların öngördüğü şekilde düzenlenmektedir. Ücret politikası çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır. Çalışanlarımızın kişisel gelişimleri desteklenmektedir ve hepsi fırsat eşitliğine sahiptir. Çalışanlar; öneri, dilek ve şikayetlerini yönetime bildirmekte ve ilgili konuların çözümleri yönetim tarafindan analiz edilerek sonuçlandırılmaktadır.