Sürdürülebilirlik

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Teyidi (UNGC)

Küreselleşen dünyamızın sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde devam ettirmenin görevimiz olduğuna

inanıyoruz. Bunun için de BM’nin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na ulaşmak adına tüm gücümüzle

çalışmaya devam ediyoruz.

Bu amaçla ALTAN PLASTİK olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini (UN Global Compact) 

ve aşağıda yer alan 10 temel ilkesini teyit ediyor ve destekliyoruz.

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi

İnsan Hakları :

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

Çevre

İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli

İlke 8: İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli

İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı

Beyanname için tıklayınız